Op de avond van maandag 10 oktober kwamen ruim dertig mensen in de Bevrijdingskerk bij elkaar om informatie te krijgen en met elkaar te praten over leven met dementie. Een onderwerp dat speelt in Wageningen, want de een heeft te maken met een buur die deze ziekte heeft, een ander doet vrijwilligerswerk, of is mantelzorger van iemand met geheugenverlies. Louisa Bosker en Marion Boelhouwer gaven informatie, en daarna gingen mensen in groepjes uiteen om te bespreken hoe we de kwaliteit van leven van mensen met dementie kunnen verbeteren.

Ziekte met impact

Louisa Bosker van het Odensehuis in Wageningen was uitgenodigd om te vertellen over dementie. Ze begon daarom met enkele feiten te noemen, zoals dat één op de vijf mensen een vorm van dementie krijgt. Tel daar het vier- of vijfvoudige van een partner, kinderen of kleinkinderen, familieleden, vrienden, sportgenoten etc. gerust bij: heel veel mensen krijgen met vergeten te maken. Louisa pleit er dan ook voor om met elkaar goed naar mantelzorgers om te kijken. Vijftig procent van de mantelzorgers is belast met extra mantelzorgtaken, en een tiende van hen is zelfs overbelast. Ruim zeventig procent van de mensen met de ziekte dementie woont gewoon thuis. De impact van de ziekte is groot, maar de impact die de omgeving heeft op iemand met dementie is ook groot. Dat is confronterend, maar ook hoopvol. 

Maak contact op gevoelsniveau

Ds. Marion Boelhouwer werkt al 25 jaar als pastor bij mensen met dementie in een verpleeghuis, en kan daarom uit eigen ervaring vertellen hoe je kunt omgaan met mensen met dementie. Zij deelde dat zij het – zeker in het begin – ook best moeilijk vond om contact te maken als woorden niet mogelijk zijn, of als de samenhang (lijkt) te ontbreken. Wat zij in de loop van de tijd vooral heeft geleerd is dat je nog prima contact kunt maken, als je mensen aanspreekt op gevoelsniveau, als je je richt op wat je aan iemand ziet, en als je het gewoon probeert. Je kunt contact maken in dit moment, als je alert bent op waar iemand op dat moment mee bezig is.

Dit kunnen we doen om Wageningen dementievriendelijk(er) te maken

We kunnen met elkaar letten op symptomen van dementie (zoals vergissingen met tijd en plaats, taalproblemen, terugtrekken uit sociale activiteiten, of veranderingen in gedrag en karakter) en echt kijken met de ogen van het hart. Dan zie je om naar de ander. Wees niet te bang om je met een ander te bemoeien, de ander kan zijn of haar grenzen prima aangeven, mócht je onbedoeld erover zijn gegaan. Zeker als je met respect handelt, neem je de persoon die aan dementie lijdt, serieus.  

Het groepje dat uiteen ging om te praten over de inzet van de buurt, gaf ook aan dat het goed is om samen met je buurtgenoten op te trekken en zo taken te verdelen. Als de een het ene moment de hond uitlaat, dan kan het volgende moment iemand anders dat wellicht doen. En, zei de groep, mensen met dementie zijn bijzonder gewoon. Neem ze eens mee naar de markt, of voor een kop koffie. Contact maken helpt. 

Organisatie

De avond werd geleid door dominee Erica Hoebe van de Bevrijdingskerk en georganiseerd door het Diaconaal Platform Wageningen van de gezamenlijke Wageningse diakenen, samen met het Odensehuis Wageningen e.o., een ontmoeting -en informatiecentrum voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Andere diensten van hen zijn, het pauzemoment, het activiteitenprogramma en de ondersteuning die ze thuis bieden. Het Odensehuis is deel van Welsaam, en de activiteit Wageningen Dementievriendelijk is onderdeel hiervan. 

Published On: 17 oktober 2022

Recente Berichten