Partners

Samenwerking

Het Odensehuis in Wageningen is aangesloten bij het Landelijk Platform Odensehuizen, een samenwerkingsverband van Odensehuizen in Nederland. Daarnaast zijn we onderdeel van afdeling Grebbe Veluwe Vallei van Alzheimer Nederland, en maken we deel uit van samenwerkingsverband Welsaam in de stad Wageningen.

Donaties en subsidies

De activiteiten van het Odensehuis worden mogelijk gemaakt door de eigen bijdragen van deelnemers, en door donaties en giften. Draagt u het Odensehuis een warm hart toe en wilt u donateur worden?

U kunt uw donatie overmaken naar rekeningnummer: NL70RABO0357393937 t.n.v. Odensehuis Wageningen e.o. te Wageningen, met vermelding van: (bedrijfs)naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en het bedrag per maand/per jaar/eenmalig.

Het Odensehuis is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Belastingvoordeel
Een donatie/gift aan het Odensehuis kan u een belastingvoordeel opleveren voor de inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Belastingdienst.