Pauzemoment

‘een meerdaagse (ont)zorgmoment op z’n tijd schept lucht’

Veel Wageningse inwoners zorgen voor een partner, familielid of naaste. Mantelzorg verlenen is mooi, maar vaak ook intensief en zwaar. Dit is vooral het geval wanneer iemand zorgt voor een partner, vader, moeder of naaste met geheugenproblemen waaronder dementie. Juist voor deze mensen organiseren we ‘Pauzemoment’.

Project Pauzemoment is een initiatief vanuit Welsaam en enkele actieve inwoners van Wageningen. We organiseren Pauzemomenten zodat meer mantelzorgers kunnen genieten van enkele dagen ‘vrijaf’.

Wat is een Pauzemoment

Een Pauzemoment is een meerdaagse logeeractiviteit (2-4 nachten) in een vakantiesetting om mantelzorgers en/of alleenstaande mensen met geheugenproblematiek en hun (informele) netwerk te ontlasten.

De opzet en invulling van een Pauzemoment gebeurt in afstemming met de deelnemers en naasten.

De locatie van een Pauzemoment is over het algemeen een vakantiewoning in een groene omgeving. In overleg met de betrokkenen en afhankelijk van het seizoen bekijken we welke accommodatie het meest geschikt is.

De groep deelnemers bestaat uit 6 tot 8 personen met geheugenklachten (in sommige gevallen met hun mantelzorger). Twee beroepskrachten, die de leiding hebben, en een team van getrainde vrijwilligers die bekend zijn bij de deelnemers, gaan mee. Dit team ondersteunt daar waar nodig de deelnemers bij de dagelijkse verzorging en zijn ’s nachts beschikbaar als dat nodig is. Het samen optrekken in een huiselijke sfeer is het belangrijkste. Het verdere programma is afhankelijk van de interesse en behoefte van de deelnemers en het weer. Ook wordt er samen gekookt en gegeten.

Deelnemers sluiten een overeenkomst voor deelname aan de pauzemomenten en voor de overdracht van de eventuele zorg die nodig is met de coördinerende organisatie. In deze overeenkomst wordt de hulp en ondersteuning beschreven die normaal thuis door de mantelzorger of door thuiszorg wordt verleend.

Mensen dragen zelf bij in de kosten en betalen voor een volledig verzorgd Pauzemoment inclusief vervoer, logies, excursies, eten en drinken tussen de € 300 – € 400. Beschikken mensen niet over voldoende financiële middelen dan wordt er naar alternatieve financiële middelen gezocht.