Oorlog in de buurt

Deelnemers Odensehuis die tussen 1940 en 1945 in Wageningen woonden namen deel aan het schoolproject ‘Oorlog in mijn Buurt’

Bij dit schoolproject stond de ontmoeting tussen ouderen en leerlingen uit groep 7 en groep 8 centraal. De kinderen kregen diverse gastlessen op school en gingen vervolgens in kleine groepjes langs bij mensen die tijdens de oorlog in hun buurt hebben gewoond. Zo kwamen de kinderen in gesprek met twee deelnemers van het Odensehuis die de oorlog in de stad hebben meegemaakt en die graag een gesprek met enkele goed voorbereide elf- en twaalfjarigen over deze periode wilden voeren.

Elke buurt en elke stad heeft unieke verhalen die niet verloren mogen gaan. De kinderen nemen deze verhalen als erfgoeddragers mee in hun leven.

Zie ook oorloginmijnbuurt.nl